Prečo je výhodné kúpiť už existujúcu s.r.o.?

Práve kúpa už existujúcej s.r.o. je výhodným riešením pre podnikateľov, ktorí nemajú dostatok času na vybavovanie všetkých svojich vecí. Nie každý podnikateľ má čas na vybavovanie všetkých potrebných náležitostí, ktoré súvisia so zakladaním spoločnosti. Tieto náležitosti a povinnosti predstavujú návštevy mnohých úradov, vypracovanie a podpisovanie mnohých listín a podobne.

kupa sro

Aké sú dôvody pre slovenských podnikateľov na kúpu s.r.o.?

Ďalším dôvodom, kedy sa môže uskutočniť kúpa s.r.o. je,  že by mohol daňový úrad pri žiadosti o registráciu určiť podnikateľovi zloženie vysokej zábezpeky, ktorá sa môže pohybovať vo výške od približne 1 000 až do 500 000 eur. Ak by podnikateľovi hrozilo zloženie vyššej zábezpeky na DPH ako by zaplatil za kúpu už existujúcej a fungujúcej s.r.o., ktorá už je zaregistrovaným platiteľom DPH, je pre neho istým spôsobom prínosnejšie si radšej kúpiť hotovú spoločnosť. Ďalší podnikatelia, ktorí sa zaujímajú o kúpu už existujúcej s.r.o. sú práve zahraniční občania, ktorí sa vôbec nemusia vyznať v právnom prostredí Slovenska. Pre takýchto zahraničných podnikateľov je veľmi komplikované si všetky tieto náležitosti spojiť so zakladaním novej spoločnosti vybaviť samostatne.

Aké sú menej zvyčajné dôvody pre kúpu s.r.o.?

Vo väčšine prípadov sa niekto rozhodne zbaviť svojej spoločnosti práve vtedy, pokiaľ vychádza z ukončenia podnikateľskej činnosti. Môže ísť napríklad o prípady, kedy sa niekomu nepodarilo podnikanie a je stratové. Taktiež môže ísť o prípad kedy odchádzajú ľudia do dôchodku. Tiež aktuálnou príčinou, kedy sa niekto chce zbaviť svojej spoločnosti, je zavedenie daňových licencií.

Ako dlho trvá proces pri kúpe s.r.o. spoločnosti?

Pokiaľ sa vy ako podnikateľská osoba rozhodnete pre kúpu s.r.o., ktorá je už regisrovaná, môžete ju mať za veľmi krátky čas. Takýto proces kúpy už existujúcej spoločnosti môže trvať aj dva týždne. Ak sa však rozhodnete pre založenie spoločnosti už aj s inými registráciami, môžete pri takomto procese stratiť aj dva mesiace alebo viac.