Category Archives: Bývanie

Renovácia zrubového domu – prečo sa oplatí objednať si služby od špecializovanej firmy?

Vlastníte zrubovú stavbu a chceli by ste sa pustiť do jej renovácie? Renovácia zrubového domu dokáže danej stavbe prinavrátiť jej pôvodné vlastnosti a vzhľad. Prečo sa pri renovácii radšej oplatí investovať do služieb špecializovanej firmy?

Zrubové domy sú v poslednej dobe veľmi populárnymi stavbami. Poskytujú miesto nielen na dovolenky či pobyty, ale taktiež aj možnosť celoročného bývania. Predstavujú návrat k prírode – drevo ako prírodný stavebný materiál navodzuje príjemnú atmosféru a pocit spojenia s prírodou. Tak ako na každú stavbu, tak aj na zrubové domy vplýva niekoľko faktorov, ktoré následne ovplyvňujú vzhľad, funkčnosť, odolnosť či trvácnosť stavby. Obzvlášť, ak ide o drevo. 

Vonkajšie vplyvy na vlastnosti dreva

Drevo je totiž prírodný materiál, ktorý v porovnaní s ostatnými stavebnými materiálmi jednoduchšie podlieha poveternostným podmienkam a tiež sa zároveň ľahšie mechanicky opotrebuje. Poveternostné podmienky, mechanické opotrebovanie, čas ale aj spôsob, akým sa s drevom zaobchádza a starostlivosť, ktorá mu je poskytovaná – to všetko vplýva na životnosť dreva. 

Jedným z najväčších „nepriateľov“ dreva je vlhkosť. A tej je drevo v exteriéri vystavované omnoho viac. Vlhkosť dokáže spôsobiť poškodenia na dreve, akým je hniloba, napadnutie drevokazným hmyzom, výskyt plesní či zmenu v štruktúre, tvare a vlastnostiach dreva. Drevo je spomedzi všetkých ostatných stavebných materiálov vyžaduje omnoho väčšiu starostlivosť a ochranu. A inak tomu nie je ani v prípade zrubových stavieb. 

Zistili ste, že váš zrubový dom už nie je taký, ako si ho pamätáte spred niekoľkých rokov? Je prirodzené, že aj po zabezpečení ochrany a pravidelnej starostlivosti o drevo dochádza k zmenám. Vedeli ste, že každým rokom sa pôvodné vlastnosti zrubovej stavby znižujú o jedno percento? Ak aj vaša zrubová stavba stratila svoje pôvodné vlastnosti, nemusíte zúfať. Renovácia zrubového domu dokáže tieto vlastnosti prinavrátiť!

Profesionálna renovácia zrubu navráti pôvodné vlastnosti 

Mnoho majiteľov zrubových stavieb však robí chybu v tom, že považuje renováciu zrubového domu za niečo, čo zvládnu aj sami svojpomocne. Pri zrubových stavbách sú však postupy práce o čosi odlišnejšie, než pri klasických drevených stavbách vyrobených z hobľovaného dreva – či už ide o brúsenie, pieskovanie, náter dreva či ďalšie iné činnosti a práce na zrube. Renovácia zrubového domu si tiež vyžaduje patričné technické vybavenie a nástroje a samozrejme aj dostatočné skúsenosti a zručnosti v odbore. To je niekoľko dôvodov, pre ktoré by sa renovácia zrubového domu mala v ideálnom prípade nechať na profesionálov, ktorí vedia, ako drevo opracovať, aký náter dreva vybrať a aké postupy zvoliť tak, aby bola renovácia zrubového domu úspešná a aby ste si jej výsledok mohli užívať dlhodobo. 

Ako príklad nám môže poslúžiť oprava strešných okien, ktorá býva častou súčasťou renovácie zrubu. Tým, že drevo vplyvom času mení svoje vlastnosti a zrubová stavba postupne sadá, môže dochádzať k tomu, že okná a strešné okná poriadne netesnia. Mnohokrát špecializovaný tím pri revízii zrubovej stavby pred jej renováciou odhalí aj nedokonalosti, ktoré sú okom laika neviditeľné. Ak by sa však zanedbali, mohli by prerásť do väčších poškodení, a tým aj do vyšších nákladov na ich opravu. Oprava okien, dverí či aj oprava strešných okien na zrube zabezpečí, že bude tesnenie v poriadku, okná a dvere budú plne funkčné a tak sa vyhnete nielen hromadeniu vlhkosti v interiéri stavby, ale aj unikaniu tepla a vysokým nákladom na kúrenie. 

Renovácia zrubového domu, ale aj činnosti, akou je náter zrubu či dokonca oprava strešných okien na zrube sú činnosti, ktoré by ste možno zvládli aj svojpomocne. Avšak nie vždy máme dostatok zručností, ako majú profesionáli v odbore s dlhoročnými skúsenosťami. Investícia do firmy na renováciu zrubového domu predstavuje z dlhodobého hľadiska ušetrenie nákladov na časté opravy na vašom zrube. Taktiež docielite „omladenie“ zrubovej stavby a prinavrátenie jej pôvodných vlastností.